Samenwerking van den Boom en Claus

Samenwerking Aannemersbedrijf H.L. van den Boom B.V. en Claus Aannemingsmij. B.V.

In het verleden hebben beide bedrijven vaker samengewerkt in bouwcombinaties. Onder andere Rabobank Doesburg en een appartementencomplex zijn gezamenlijk uitgevoerd. Naast de samenwerking in bouwcombinaties werd personeel en materieel collegiaal aan elkaar uitgeleend. Sinds 2017 is de samenwerking verder geïntensiveerd.

Tijdens de teruggang van bouwproductie als gevolg van de krediet- en eurocrisis hebben beide bedrijven maatregelen genomen om kosten te besparen. Toen de economie weer aantrok en de bouwproductie weer toenam stonden beide bedrijven voor de opgave om haar productiecapaciteit uit te breiden. Bij Claus Aannemingsmij. B.V. was inmiddels opvolging in het familiebedrijf. Bij Aannemersbedrijf H.L. van den Boom B.V. was geen opvolging in de familie. De eigenaar dhr. H.L. van den Boom heeft in overleg besloten om de samenwerking met Claus Aannemingsmij. B.V. verder uit te breiden. Personeel en materieel zijn bij Claus ondergebracht en de bedrijven zijn verder geïntegreerd. Voor de buitenwereld zijn het twee aparte bedrijven. Op de achtergrond werd het één organisatie. Na meerdere jaren van samenwerking heeft dhr. H.L. van den Boom sinds 2022 een stap terug gedaan in de dagelijkse leiding en heeft zijn taken overgedragen aan dhr. H. Claus jr.. Dhr. van den Boom richt zich op de vastgoedontwikkeling en blijft betrokken bij het aannemersbedrijf voor advies en klantcontact van langdurige relaties.

Onder de naam Claus Aannemingsmij. B.V. helpen wij u graag verder met uw bouwwensen.

Doesburg, november 2022

dhr. H.L. van den Boom

dhr. H. Claus jr.