Restauratie

Het restaureren van monumentale panden is één van de kernactiviteiten van Claus Aannemingsmij. B.V.

In de oude sfeervolle Hanzestad Doesburg zijn in de afgelopen 100 jaar de meeste van de vele (rijks)monumenten bezocht door de vaklieden van Claus.

Een schat aan ervaring is hiermee overgegaan van generatie op generatie. Tevens wordt voor de “jonge” vaklieden naast een gedegen interne opleiding gebruik gemaakt van de gespecialiseerde cursussen op het gebied van restaureren.

Naast het Doesburgse werkveld wordt inmiddels in geheel Oost-Nederland gebruik gemaakt, door zowel particulieren als professionele partijen, van de specifieke kennis en ervaring van Claus op het gebied van onderhoud en restauratie van ons culturele erfgoed.

Claus is opgenomen in het Register van erkende restauratie bedrijven.