Certificering

Claus aannemingsmij. B.V. hecht veel waarde aan vakmanschap, betrouwbaarheid en professioneel werken. Dit kunnen we wel van onszelf vinden maar het is beter dat onafhankelijke partijen dat regelmatig checken en controleren. Daarom zijn we aangesloten bij diverse keurmerken. Hieronder vindt u een compleet overzicht van de organisaties waar wij bij zijn aangesloten.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland
Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Zij verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra.

Keurmerk BouwGarant
BouwGarant is het grootste keurmerk van de bouw in Nederland. Al meer dan 20 jaar doet BouwGarant er alles aan om u zekerheid te bieden als u gaat bouwen. De zekerheid van een goed bouwbedrijf, een degelijke klachtregeling en een sterk garantieproduct.

Kwaliteitsregeling Kennis & Kunde gebouwd erfgoed
Elke eigenaar die aan een monument groot onderhoud wil laten uitvoeren, of een verbouwing of restauratie, zoekt een aannemer of gespecialiseerd bedrijf die goed werk levert. Toch is het lang niet altijd eenvoudig om het juiste, deskundige bedrijf voor het project te vinden. Zeker niet als het om een monumentaal object gaat. Bedrijven die hebben aangetoond dat zij aan uiteenlopende kwaliteitseisen voldoen, worden opgenomen in dit register

Erkend leerbedrijf Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
SBB erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit.

Opleidingsbedrijf Bouwmensen
Bouwmensen leidt jonge mensen op tot volwaardige vakmensen, die na hun opleiding direct kunnen meedraaien in een bouwproject. Bij Bouwmensen gaan leerlingen niet alleen naar school; ze werken ook veel mee in de praktijk. Een unieke combinatie van leren en werken, die leerlingen optimaal klaarstoomt voor het echte werk.

Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB)
SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB model. De SBIB code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. SBIB staat open voor bedrijven in de bouwnijverheid.

Kennis- en adviescentrum Volandis
Volandis bouwt aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. Want gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten.