Geschiedenis

Claus Aannemingsmij. B.V. is honderd jaar geleden op 1 juli 1903 ingeschreven in het handelsregister als bouw- en aannemingsbedrijf, gevestigd in Doesburg. De historie van Claus-bouwers gaat nog verder terug, de oudste aanwijzing betreft een dakbeschot van een woning waarop vermeldt staat:

J.J. Claus metselaer Doesborgh, 1884, 31 juli

Sinds bovenvermelde datum is er heel wat gebouwd; een aantal bouwwerken zijn zeker het vermelden waard, o.a. het prachtige Jugendstil winkelpand aan de Gasthuisstraat te Doesburg, het (voormalig) klooster te Giesbeek, de (voormalige) zuivelfabriek in Angerlo, dit zijn werken van voor de 2e wereldoorlog.

Na de oorlog zijn vooral kenmerkend de wederopbouw van boerderijen in de jaren vijftig, industrieën in de jaren zestig. Molenrestauraties in de jaren zeventig waaronder de Klarendalse molen “de Kroon” te Arnhem en de “Anna” te Nijmegen. In de jaren tachtig volgde sociale woningbouw, waarna in de jaren negentig de projectontwikkeling in eigen beheer opgezet werd.