Restauratie Oostelijke aanbouw en traptoren Commanderij Doesburg

hdd Projecten

In opdracht van Société Musée Lalique Pays Bas en onder begeleiding van Huntink bouwburo is Claus aannemingsmij. B.V. gestart met de restauratie van de oostelijke aanbouw en traptoren Commanderij Doesburg.

De Commanderij is een van de oudste gebouwen van Doesburg. Het kent een geschiedenis als pastorie, weeshuis, concertzaal, vrijmetselaarsloge, bioscoopzaal, restaurant en kegelbaan.
In 1286 vestigde de commandeur van de Duitse Orde zich als pastoor aan de Kerkstraat in Doesburg. De Duitse Orde, een machtige ridderorde van monniken, ontstond tijdens de Derde Kruistocht (1189-1192). De Duitse Orde probeerde overal in Europa haar macht te verstevigen door het verwerven van landerijen, kloosters en kerken.

Na een grondige restauratie zal het onderdak bieden aan een museum over glaskunst.