Nieuwbouw woning ‘De Zwarte Toren’ Doesburg

Claus Projecten

Woonhuis ‘de Zwarte Toren’ bevindt zich net buiten het historische centrum van de stad Doesburg. Eenvoud staat centraal in het ontwerp, zowel in functionaliteit als in materiaalgebruik. De materialen die buiten zijn gebruikt, zijn doorgetrokken in het interieur.

Platowood Fraké is zowel in het exterieur als interieur toegepast. Aan de buitenzijde is Platowood Fraké in een lamellenstructuur toegepast als zonwering voor de ramen. Deze lamellen komen, in dezelfde profilering, op diverse plekken terug, zoals op de buitengevel en op diverse wanden in de woning.

De woning is uitgevoerd in een CLT casco. De afkorting CLT staat voor Cross-laminated timber. In goed Nederlands ‘kruislaaghout’. CLT is een houtbouwproduct dat opgebouwd wordt uit kruislings verlijmde eenlaagsplaten. Het casco heeft een groot draagvermogen en is CO2-neutraal.

Het ontwerp is gemaakt door PLAN B STUDIO