Keurmerk BouwGarant 2020

vrijdag 7 december 2018

Claus aannemingsmij. B.V. heeft de praktijktoets wederom met goed gevolg afgelegd. Geen tekortkomingen zijn geconstateerd. Wij voldoen aantoonbaar aan de vereisten die zijn opgenomen in de beoordelingsrichtlijn van BouwGarant. Het bewijs is geldig tot januari 2020.

Bewijs van deelname BouwGarant
Dit bericht delen: